Klimatyzacja

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Klimatyzacja poniekąd stanowi odwrotność działania pompy ciepła. Stąd jednostka klimatyzacji może służyć także jako pompa ciepła w układzie powietrze-powietrze.

klimatyzacja
Schemat działania klimatyzacji

Sama w sobie klimatyzacja stanowi układ przetwarzania powietrza w pomieszczeniu żeby stworzyć komfortowe warunki użytkowania.

Zasada działania klimatyzatorów oparta jest o zasady termodynamiki. Cały układ klimatyzacji stanowi dwie jednostki (wewnętrzna i zewnętrzna) połączone ze sobą specjalnymi i wyizolowanymi rurkami miedzi.

To właśnie w tych rurach płynie czynnik chłodzący, który w stanie schłodzonym płynie do jednostki wewnętrznej aby oddać swoją niską temperaturę do pomieszczenia. Dzieje się to dzięki umieszczonemu w wewnętrznej jednostce wentylatorowi. Tutaj czynnik przepływa przez tzw. parownik, gdzie po pobraniu ciepła z otoczenia i znacznym podniesieniu swojej temperatury zamieniony zostaje w gaz.

W stanie gazowym gorący czynnik płynie do jednostki zewnętrznej aby poprzez kolejny wentylator oddać ciepło do środowiska. W tym właśnie momencie zostaje zamieniony na ciecz. Ten proces odbywa się w skraplaczu.

Klimatyzatory można podzielić pod względem połączenia na typ split lub multisplit.

Split to pojedyńcze połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzacji układem instalacji chłodniczej.  Natomiast multisplit to połączenie jednego agregatu (jednostki zewnętrznej) z kilkoma urządzeniami wewnątrz budynku (jednostka wewnętrzna).

Ponad to możemy podzielić klimatyzację pod kątem montażu na:

  • klimatyzatory ścienne,
  • klimatyzatory ścienno-przysufitowe (nazywane również podsufitowymi),
  • klimatyzatory przypodłogowe,
  • klimatyzatory kasetonowe,
  • klimatyzatory kanałowe.

Klimatyzacja zapewnia komfortowe warunki użytkowania domu lub biura w dowolnej temperaturze powietrza na zewnątrz.