Pompa ciepła (powietrzna)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu kontaktu i przedstawienia oferty przez EKO-ŹRÓDŁA.PL oraz podmioty przetwarzające.

  pompa ciepła
  Schemat działania pompy ciepła

  Działanie pompy ciepła powietrze-woda oparte jest o „ciepło z natury”. To oznacza, że jednostka zewnętrzna pompy pobiera ciepło z otoczenia, za pomocą którego podgrzany zostaje czynnik chłodniczy. A ten z kolei posiada niską temperaturę wrzenia. Następnie tak podgrzany czynnik dostaje się do sprężarki, w której oczywiście zostaje sprężony pod wysokim ciśnieniem. Jak wiemy w takich warunkach wytwarzana jest bardzo wysoka temperatura.

  Tak więc czynnik opuszczając sprężarkę ma już wysokie ciśnienie, a tym samym temperaturę. Stąd to właśnie przedostaje się do skraplacza, w którym postać gazowa czynnika zostaje zamieniona na ciekłą. Wynika to z powodu ogrzania wody z instalacji centralnego ogrzewania domu. Niewątpliwie czynnik wytraca jednocześnie częściowo swoją temperaturę. Teraz ciepły i ciekły jeszcze czynnik przedostaje się do zaworu rozprężnego, przez co ulega natychmiastowemu spadkowi ciśnienia oraz temperatury. Już schłodzony udaje się do parownika aby zacząć od nowa proces pobrania tzw. “energii z natury”.

  W sytuacji, kiedy temperatura na zewnątrz znacznie spada (np. -15 stopni Celsjusza i w dół), czynnik nie jest w stanie podgrzać się do temperatur zapewniających nam odpowiednie podgrzanie wody po sprężeniu.

  Dlatego właśnie uruchamiane są grzałki elektryczne wspomagające podgrzewanie wody z układu centralnego ogrzewania. Jednak w naszej szerokości geograficznej są to sytuacje obecnie rzadkie. Zatem pamiętać należy, iż grzałki elektryczne jedynie wspomagają w wyjątkowych sytuacjach cały układ ogrzewania. Reasumując podnoszą temperaturę o różnice w zadanej produkcji kW przez pompę a realnie wyprodukowaną ze względu na temperaturę otoczenia.

  Prawidłowo dobrana pompa ciepła potrzebuje jedynie ok. 20-25% energii elektrycznej pobranej z sieci do wyprodukowania całościowej 100% energii cieplnej. Wnioskując dla Twojego domu, oznacza to iż współczynnik jej efektywności COP równa się nawet 400-500% !!!

  Czyli reasumując: pompa ciepła daje nam ogrzewanie całego domu, pobierając 4-krotnie mniej energii od tej wytworzonej (stosunek 4 kW oddane, 1 kW pobrany).

  Pompa ciepła.